Logo boy 3 mien

BOYBAMIEN.COM - cung cấp Trai gọi, Trai bao, Call boy, dịch vụ massage GAY tận nơi tận khắp 3 miền - dịch vụ chất lượng - bảo mật thông tin khách hàng

" ĐÚNG HÌNH - ĐÚNG NHÂN VIÊN "

Quý khách vui lòng chọn nhân viên (có mã số) + khu vực muốn phục vụ

TIẾP THEO HÃY GỌI ĐIỆN SỐ - 0773093046 (KẾT BẠN ZALO) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KỸ CÀNG HƠN!

Văn
Mã: 132
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Văn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dứt nguyễn
Mã: 131
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Dứt nguyễn

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tony dương
Mã: 130
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tony dương

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Duy anh
Mã: 129
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Duy anh

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Khang phạm
Mã: 128
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Khang phạm

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Minh tú
Mã: 127
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Minh tú

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nhật kim
Mã: 126
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Nhật kim

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Man
Mã: 125
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Man

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Calvin
Mã: 124
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Calvin

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bình minh
Mã: 122
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Bình minh

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ku sin
Mã: 121
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Ku sin

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoài
Mã: 120
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hoài

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Uy vũ q10
Mã: 119
1.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Uy vũ q10

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Zully nguyễn
Mã: 118
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Zully nguyễn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr thanh
Mã: 117
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr thanh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hiếu
Mã: 116
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hiếu

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Binh an jack
Mã: 115
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Binh an jack

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyễn pt gym
Mã: 114
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Nguyễn pt gym

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nam
Mã: 113
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Nam

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Black cat
Mã: 112
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Black cat

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ti
Mã: 111
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Ti

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ken
Mã: 110
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Ken

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thành nguyễn
Mã: 109
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thành nguyễn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Son hoàng
Mã: 108
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Son hoàng

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Văn hiếu
Mã: 107
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Văn hiếu

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr thanh
Mã: 106
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr thanh

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tâm
Mã: 105
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tâm

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr an
Mã: 104
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr an

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr nguyên
Mã: 103
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr nguyên

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr loc
Mã: 102
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr loc

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyễn đạt
Mã: 101
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Nguyễn đạt

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thiên
Mã: 100
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thiên

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quốc cường
Mã: 099
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Quốc cường

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Long trần
Mã: 098
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Long trần

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Sg trẫm là hoshib
Mã: 097
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Sg trẫm là hoshib

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Sơn
Mã: 096
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Sơn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr bin
Mã: 095
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr bin

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Cu biển
Mã: 094
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Cu biển

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top Đưa đúng người, đúng nhân viên
Adam tranz
Mã: 093
3.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Adam tranz

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bờm
Mã: 092
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Bờm

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phong độ
Mã: 091
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Phong độ

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trung
Mã: 089
1.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Trung

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
thiên thiên
Mã: 088
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: thiên thiên

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr pu
Mã: 090
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr pu

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr Trang
Mã: 089
1.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr Trang

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Lu
Mã: 087
1.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Lu

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thành quốc
Mã: 086
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thành quốc

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dương
Mã: 079
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Dương

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ka
Mã: 085
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Ka

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huynh tuan thanh
Mã: 062
1.400.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Huynh tuan thanh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huỳnh trọng bình
Mã: 084
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Huỳnh trọng bình

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy nguyễn
Mã: 083
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Huy nguyễn

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoang anh
Mã: 082
1.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hoang anh

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phương
Mã: 081
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Phương

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr sơn
Mã: 080
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr sơn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kaya
Mã: 078
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Kaya

 • * Hàng dài: 23cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hà đức tuân
Mã: 076
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hà đức tuân

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Bot ,Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ty tây
Mã: 075
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Ty tây

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bắp tb
Mã: 074
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Bắp tb

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Minh quang
Mã: 073
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Minh quang

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
0773093046
0773093046
0773093046