Logo boy 3 mien

BOYBAMIEN.COM - cung cấp Trai gọi, Trai bao, Call boy, dịch vụ massage GAY tận nơi tận khắp 3 miền - dịch vụ chất lượng - bảo mật thông tin khách hàng

" ĐÚNG HÌNH - ĐÚNG NHÂN VIÊN "

Quý khách vui lòng chọn nhân viên (có mã số) + khu vực muốn phục vụ

TIẾP THEO HÃY GỌI ĐIỆN SỐ - 0773093046 (KẾT BẠN ZALO) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KỸ CÀNG HƠN!

Chiến lưu
Mã: 055
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Chiến lưu

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyễn văn hồng
Mã: 054
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Nguyễn văn hồng

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quân
Mã: 047
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Quân

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyen minh
Mã: 053
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Nguyen minh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Cam người mẫu
Mã: 052
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Cam người mẫu

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phú quý
Mã: 051
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Phú quý

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Cao nguyen
Mã: 050
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Cao nguyen

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tú
Mã: 048
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Tú

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nhựt kami
Mã: 049
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Nhựt kami

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy phan
Mã: 046
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Huy phan

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyễn đạt
Mã: 045
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Nguyễn đạt

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tom
Mã: 044
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Tom

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nam phong
Mã: 043
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Nam phong

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Long
Mã: 042
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Long

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ken ken
Mã: 041
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Ken ken

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Gôn
Mã: 040
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Gôn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phong
Mã: 039
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Phong

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Subin viet huong
Mã: 037
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Subin viet huong

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr phong
Mã: 036
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Mr phong

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tuấn
Mã: 035
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Tuấn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Anh phát
Mã: 034
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Anh phát

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tĩn
Mã: 033
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Tĩn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Minh việt
Mã: 032
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Minh việt

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Lam
Mã: 031
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Lam

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Lam
Mã: 030
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Lam

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tu truong
Mã: 024
1.300.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Tu truong

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tung
Mã: 023
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Tung

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tom
Mã: 022
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Tom

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dk
Mã: 021
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Dk

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Toan nguyen
Mã: 020
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Toan nguyen

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoàng tuấn
Mã: 019
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Hoàng tuấn

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoà nguyễn
Mã: 018
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Hoà nguyễn

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr cương
Mã: 017
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Mr cương

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Long nguyễn
Mã: 016
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Long nguyễn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phú quý
Mã: 015
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Phú quý

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoài
Mã: 016
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Hoài

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Lợi
Mã: 014
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Lợi

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phong
Mã: 013
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Phong

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hiếu
Mã: 012
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Hiếu

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Pet du
Mã: 011
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Pet du

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Roy
Mã: 010
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Roy

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kelvin
Mã: 009
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Kelvin

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Sugar phong
Mã: 008
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Sugar phong

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy huy
Mã: 007
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Huy huy

 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kyle
Mã: 005
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Kyle

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Herry nguyễn
Mã: 004
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Herry nguyễn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Gen trường
Mã: 003
1.500.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Gen trường

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thái anh
Mã: 002
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Thái anh

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Andy
Mã: 001
1.200.000K
Khu vực hà nội

Nick name: Andy

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
0773093046
0773093046
0773093046