Logo boy 3 mien

BOYBAMIEN.COM - cung cấp Trai gọi, Trai bao, Call boy, dịch vụ massage GAY tận nơi tận khắp 3 miền - dịch vụ chất lượng - bảo mật thông tin khách hàng

" ĐÚNG HÌNH - ĐÚNG NHÂN VIÊN "

Quý khách vui lòng chọn nhân viên (có mã số) + khu vực muốn phục vụ

TIẾP THEO HÃY GỌI ĐIỆN SỐ - ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KỸ CÀNG HƠN! 0896014383

Tung
Mã: 153
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tung

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thanh
Mã: 154
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thanh

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot -Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quynh
Mã: 152
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Quynh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bit hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thien ca
Mã: 151
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thien ca

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Zen nguyễn
Mã: 150
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Zen nguyễn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj- massageĐưa đúng người, đúng nhân viên
Lộc
Mã: 149
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Lộc

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bit hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ku shin
Mã: 148
1.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Ku shin

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dk
Mã: 147
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Dk

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trung
Mã: 146
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Trung

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Andy
Mã: 145
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Andy

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Lâm
Mã: 144
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Lâm

 • * Hàng dài: 1cm
 • * Dịch vụ: Top bit hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kenny pham
Mã: 143
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Kenny pham

 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Top bot hibj- masssage Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tuấn
Mã: 142
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tuấn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thien
Mã: 142
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thien

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Luân
Mã: 141
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Luân

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj-Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy
Mã: 140
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Huy

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hải hà
Mã: 139
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hải hà

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj -Đưa đúng người, đúng nhân viên
Duy long
Mã: 138
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Duy long

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trí
Mã: 136
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Trí

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr tinh
Mã: 135
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr tinh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hjbj Đưa đúng người, đúng nhân viên
Lịch
Mã: 134
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Lịch

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ken
Mã: 133
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Ken

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Văn
Mã: 132
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Văn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dứt nguyễn
Mã: 131
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Dứt nguyễn

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tony dương
Mã: 130
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tony dương

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Duy anh
Mã: 129
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Duy anh

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Khang phạm
Mã: 128
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Khang phạm

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Minh tú
Mã: 127
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Minh tú

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nhật kim
Mã: 126
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Nhật kim

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Man
Mã: 125
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Man

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Calvin
Mã: 124
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Calvin

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bình minh
Mã: 122
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Bình minh

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ku sin
Mã: 121
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Ku sin

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoài
Mã: 120
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hoài

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Uy vũ q10
Mã: 119
1.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Uy vũ q10

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Zully nguyễn
Mã: 118
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Zully nguyễn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr thanh
Mã: 117
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr thanh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hiếu
Mã: 116
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hiếu

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Binh an jack
Mã: 115
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Binh an jack

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyễn pt gym
Mã: 114
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Nguyễn pt gym

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nam
Mã: 113
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Nam

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Black cat
Mã: 112
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Black cat

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ken
Mã: 110
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Ken

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thành nguyễn
Mã: 109
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thành nguyễn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Son hoàng
Mã: 108
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Son hoàng

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Văn hiếu
Mã: 107
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Văn hiếu

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr thanh
Mã: 106
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr thanh

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tâm
Mã: 105
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tâm

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr an
Mã: 104
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr an

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr nguyên
Mã: 103
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr nguyên

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr loc
Mã: 102
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr loc

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyễn đạt
Mã: 101
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Nguyễn đạt

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thiên
Mã: 100
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thiên

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quốc cường
Mã: 099
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Quốc cường

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Long trần
Mã: 098
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Long trần

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Sg trẫm là hoshib
Mã: 097
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Sg trẫm là hoshib

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Sơn
Mã: 096
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Sơn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr bin
Mã: 095
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr bin

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Cu biển
Mã: 094
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Cu biển

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top Đưa đúng người, đúng nhân viên
Adam tranz
Mã: 093
3.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Adam tranz

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên