Logo boy 3 mien

BOYBAMIEN.COM - cung cấp Trai gọi, Trai bao, Call boy, dịch vụ massage GAY tận nơi tận khắp 3 miền - dịch vụ chất lượng - bảo mật thông tin khách hàng

" ĐÚNG HÌNH - ĐÚNG NHÂN VIÊN "

Quý khách vui lòng chọn nhân viên (có mã số) + khu vực muốn phục vụ

TIẾP THEO HÃY GỌI ĐIỆN SỐ - 0773093046 (KẾT BẠN ZALO) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KỸ CÀNG HƠN!

Mẫn tr
Mã: 072
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mẫn tr

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hiệp nguyễn
Mã: 071
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hiệp nguyễn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr win
Mã: 069
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr win

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bin
Mã: 069
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Bin

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Toan
Mã: 068
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Toan

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kenhuynh
Mã: 067
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Kenhuynh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quang
Mã: 065
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Quang

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Lee v
Mã: 064
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Lee v

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thanh phan
Mã: 059
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thanh phan

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trung kien
Mã: 063
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Trung kien

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Khương
Mã: 061
1.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Khương

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phong
Mã: 060
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Phong

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Khang
Mã: 058
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Khang

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr ken
Mã: 056
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr ken

 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr lộc
Mã: 055
1.300.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr lộc

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trường
Mã: 054
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Trường

 • * Hàng dài: 18
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trai que
Mã: 053
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Trai que

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phong
Mã: 052
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Phong

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr Duy anh
Mã: 051
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr Duy anh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr hoàng
Mã: 050
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr hoàng

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr thiên huy
Mã: 049
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr thiên huy

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kelvin Nắng
Mã: 048
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Kelvin Nắng

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hạ vũ hào
Mã: 047
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hạ vũ hào

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr tú
Mã: 046
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr tú

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr phạm
Mã: 045
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr phạm

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bo canada
Mã: 044
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Bo canada

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tiến
Mã: 043
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tiến

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thanh lịch
Mã: 042
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thanh lịch

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr linh
Mã: 041
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr linh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr khang người mẫu
Mã: 040
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr khang người mẫu

 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr sơn
Mã: 039
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr sơn

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr tài
Mã: 038
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr tài

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tuấn
Mã: 039
7.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tuấn

 • * Hàng dài: 23cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Vo vi
Mã: 037
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Vo vi

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr long
Mã: 036
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr long

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr huy
Mã: 035
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr huy

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Vỹ
Mã: 034
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Vỹ

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
To thanh phúc
Mã: 033
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: To thanh phúc

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dino
Mã: 031
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Dino

 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy
Mã: 030
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Huy

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Du du
Mã: 021
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Du du

 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bao nam
Mã: 029
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Bao nam

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thọ
Mã: 028
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Thọ

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Toàn
Mã: 027
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Toàn

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Sắt
Mã: 026
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Sắt

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bi huynh
Mã: 024
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Bi huynh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Khôi
Mã: 023
150.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Khôi

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Noname
Mã: 022
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Noname

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dũng
Mã: 020
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Dũng

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr đạt
Mã: 019
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr đạt

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoài an
Mã: 018
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Hoài an

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyễn duy
Mã: 017
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Nguyễn duy

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tony việt anh
Mã: 016
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tony việt anh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tùng dương
Mã: 014
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tùng dương

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mr cam
Mã: 013
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Mr cam

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Duy
Mã: 012
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Duy

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tài
Mã: 011
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tài

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tony hùng
Mã: 010
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Tony hùng

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Duy
Mã: 009
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Duy

 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Lê minh
Mã: 008
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM

Nick name: Lê minh

 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
0773093046
0773093046
0773093046